Πρόγραμμα Φεστιβάλ

Πρωϊνή Ζώνη

10:00 - 10:10

  Άνοιγμα εκδήλωσης

10:15 - 10:45

  Παρουσίαση εκπαιδευτικών δράσεων νηπιαγωγείων

10:45 - 11:30

  Ανοικτή κατηγορία Δημοτικού

11:30 - 14:30

  Προκριματικοί ποδοσφαίρου Δημοτικού 2 x 2

Απογευματινή Ζώνη

16:00 - 17:30

  Προκριματική φάση Regular I Γυμνασίου
  ΠΡΩΤΕΑΣ 2020

17:30 - 18:30

  Τελική φάση Regular I Γυμνασίου
  ΠΡΩΤΕΑΣ 2020

18:30 - 19:00

  Καλωσόρισμα

19:00 - 19:20

  Τελικοί ποδοσφαίρου Δημοτικού 2 x 2

19:30 – 20:00

  Βραβεύσεις

20:00 – 21:00

  Ανθρωπόμορφα και εναέρια (drones) ρομπότ
  Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων &
  Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου